Kontrolowana atmosfera

Strona główna Kontrolowana atmosfera

Co to jest kontrolowana atmosfera (CA)?

Ważnym elementem przy dojrzewaniu owoców i warzyw jest proces produkcji cukru podczas fotosyntezy oraz jego spalanie w procesie respiracji. Po zbiorach mechanizm fotosyntezy jest zatrzymywany, lecz respiracja przebiega dalej. W trakcie tego procesu spalany jest tlen, natomiast produkowany jest dwutlenek węgla, woda oraz ciepło. Do zachowania wysokiej jakości produktu niezbędne jest maksymalne spowolnienie całego cyklu.

Tutaj najważniejsze są dwa czynniki:

 • Temperatura (im niższa, tym niższa respiracja)
 • Poziom tlenu O2 i dwutlenku węgla CO2
Atmosfera zawiera 21% tlenu oraz 0,03% dwutlenku węgla. Redukcja tlenu i zwiększenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, w której przechowywany jest produkt zwalnia proces respiracji. W początkowej fazie przechowywania O2 obniżamy poprzez azotowanie komory (generator azotu), natomiast wydzielany przez produkt CO2 redukujemy do żądanej wartości przy pomocy płuczki CO2. To jest właśnie kontrolowana atmosfera. W swoich instalacjach polegamy na urządzeniach holenderskiej firmy STOREX. Parametry pracy, niskie zużycie energii, niezawodność oraz ciągłe udoskonalanie predysponuje ich maszyny do pozycji lidera na rynku KA.

Oferujemy:

profesjonalny dobór i montaż urządzeń potrzebnych do utrzymania warunków ULO

Kontrolowana atmosfera (CA) występuje w przypadku, gdy poziom tlenu i dwutlenku węgla jest utrzymywany na zadanym poziomie. Wykres prezentuje poziom respiracji przy zmianie poziomu tlenu oraz dwutlenku węgla. Badania wykazały, że dla większości produktów najlepsze rezultaty osiąga się dla poziomu tlenu mniejszego niż 2­3%. Nazywamy to przechowywaniem przy ultra­niskim poziomie tlenu (Ultra Low Oxygen). Dlatego ULO jest jednym z rodzajów kontrolowanej atmosfery (CA).

wykres

Na rynku kontrolowanej atmosfery jesteśmy od 2003, kiedy to założyliśmy pierwszą instalację. Od samego początku współpracujemy z holenderską firmą STOREX, z którą w roku 2004 podpisaliśmy umowę partnerską. Nasze urządzenia pracują na obiektach od 200 ton do 7000 ton w ponad 90 miejscach w Polsce i za granicą.

Oferujemy:

 • profesjonalny dobór urządzeń uwzgędniający potrzeby przechowalnicze
 • płuczki CO2
 • generatory azotu VSA firmy STOREX
 • kompleksowy montaż
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • fachowe doradztwo w okresie przechowalniczym firmy STOREX

płuczki CO2

1

generatory azotu VSA firmy STOREX

^FFD3F6F851C8BC53FFC838DDE11FFE4F51E0395402C0F4BAFE^pimgpsh_thumbnail_win_distr

instalacje dynamicznej kontrolowanej atmosfery DCS

Czym jest system Dynamicznej Kontroli Atmosfery (DCS)?
Jak sama nazwa wskazuje jest to system przechowywania, w którym poziom O2 i CO2 dobieramy dynamicznie względem zapotrzebowania. Został on opracowany w instytucie Wageningen UR w Holandii. W tej metodzie bazujemy na ciągłej obserwacji jednego z parametrów, jakim jest wydzielany przez produkt etanol. Dzięki bardzo dokładnej analizie tej wartości możemy określić, do jak niskiego stężenia O2 i CO2 możemy dojść, by maksymalnie obniżyć proces respiracji, a co za tym idzie stworzyć idealne warunki przechowalnicze dla danej odmiany. Przy wykorzystaniu DCS poziomy O2 i CO2 są na dużo niższym poziomie w porównaniu do metody ULO. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii przechowalniczych na świecie.

Oferujemy:

 • fachową pomoc przy doborze urządzeń do KA
 • przygotowanie oraz montaż instalacji KA
 • instalację dodatkowych komponentów niezbędnych do DCS
 • wsparcie techniczne i naukowe podczas działania DCS
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

instalacje workowo-paletowe

Zalety systemu paletowego z pewnością docenią osoby, które mają ogranicznoną powierzchnię przechowalniczą. Przy użyciu tego rozwiązania możemy w jednej chłodni stworzyć idealne warunki do długotrwałego przetrzymywania kilku odmian owoców czy warzyw. Ideą całego systemu jest przechowywanie mniejszych partii produktu w szczelnie zamkniętych paletach, gdzie dla każdej z osobna możemy ustawić inny poziom O2 i CO2. Z racji konstrukcji palet nie jest możliwe przechodzenie zapachu pomiędzy nimi. Co więcej, przy wyjmowaniu z komory małej partii, warunki przechowalnicze w pozostałych paletach się nie zmieniają. Utrzymanie wartości tlenu i dwutlenku węgla na stałym poziomie przez cały okres przechowywania ma ogromny wpływ na jakość.

Oferujemy:

 • fachowy dobór elementów instalacji w zależności od planów przechowalniczych
 • kompletny montaż
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • wsparcie techniczne i merytoryczne podczas działania instalacji

prewencyjny system ochrony przeciwpożarowej

Nie każdy wie, ale system kontrolowanej atmosfery sprawdza się nie tylko w przechowalnictwie. Najlepszym na to dowodem są prewencyjne instalacje ochrony przeciwpożarowej, które nie gaszą pożaru, ale jemu zapobiegają. Dzieje się tak poprzez obniżenie zawartości tlenu w atmosferze do takiego poziomu, który jest całkowicie bezpieczny dla człowieka, a zapobiega zainicjowaniu ognia. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane w wielkich halach magazynowych, serwerowniach czy innych pomieszczeniach, w których zastosowanie tradycyjnej instalacji przeciwpożarowej może mieć skutek odwrotny od zamierzonego.

Oferujemy:

 • profesjonalny dobór maszyn uwzględniający wielkość pomieszczenia
 • generatory
 • kompleksowy montaż instalacji
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • fachowe doradztwo i pomoc w okresie działania

W celu złożenia zapytania prosimy o e-mail sklep@puch.com.pl Zamknij