Monitoring łańcucha chłodniczego

Strona główna Monitoring łańcucha chłodniczego

System monitorowania łańcucha chłodniczego w czasie rzeczywistym

Kompletny system informacyjny monitorujący wrażliwe na temperaturę produkty, operujący w czasie rzeczywistym, zapisujący temperaturę, wilgotność względną oraz lokalizację.

System Xsense® proaktywnie monitoruje, analizuje i przekazuje właściwe dane do osób decydujących o zarządzaniu procesem chłodniczym. Xsense® pomaga zapewnić produktom odpowiednie warunki od momentu zbioru do dostarczenia na półkę sklepową.

System jedno lub wielo segmentowy.

Bezprzewodowe rejestratory RF – Pozwalają zbierać dane na temat temperatury i wilgotności w kartonach i paletach, w kontenerach lub samochodach transportowych podczas całego łańcucha dostawczego. Dane transmitowane są w czasie rzeczywistym lub w trybie offline.

Alarmy w czasie rzeczywistym – Umożliwiają natychmiastowe podjęcie działania w celu skorygowania warunków panujących podczas transportu lub przechowywania. Tym samym ograniczamy straty i ryzyko związane z zagrożeniem dla zdrowia po spożyciu owoców lub warzyw.

Informacje przekazywane automatycznie – Informacja na temat przybycia towaru do miejsca docelowego wysyłana jest zarówno do dostawcy jak i odbiorcy. Odbywa się to automatycznie i proces ten nie podlega ingerencji człowieka dlatego zebrane dane są w 100% wiarygodne i przejrzyste.

Analiza – Wysokiej jakości system oparty na komunikacji z internetem tworzy raporty, które pomagają użytkownikowi w utrzymaniu wysokiej jakości przewożonych i przechowywanych produktów: raporty dostępne dla magazynów, określenie utraty wagi produktów na podstawie danych, zarządzanie logistyką w łańcuchu chłodniczym, funkcja Pallet at Risk, raporty wymagane przez ubezpieczalnie, rząd i inne organizacje, historia danych, itd.

Układ Systemu Xsense®

Monitorowanie produktów podczas całego łańcucha chłodniczego

Bezprzewodowa i ciągła transmisja danych oraz wskazanie miejsc i momentów wahania temperatury podczas całego łańcucha chłodniczego.

Zbiór danych

Jednorazowe i bezprzewodowe rejestratory RF (Xsense® HiTags) zbierają dane dotyczące wilgotności względnej oraz temperatury produktów nietrwałych znajdujących się w paletach, kartonach, czy naczepach samochodów dostawczych. Odbywa się to w czasie rzeczywistym lub w trybie offline. Korzystanie z opcji przekazywania informacji w czasie rzeczywistym pozwala na podjęcie natychmiastowej akcji w razie zagrożenia produktu.

Transmisja danych

Moduły komunikacyjne (CU) Xsense® przekazują informacje zgromadzone przez rejestratory HiTags łącznie z lokalizacją GPS do centrum informacji Xsense® w czasie rzeczywistym lub w trybie offline. Moduły mogą być zainstalowane na polu, w halach produkcyjnych, w przechowalniach i magazynach, w dokach ładunkowych, samochodach dostawczych, kontenerach, itp. umożliwiając monitorowanie każdego miejsca w każdej lokalizacji.

Stacjonarny – Moduł zainstalowany na stałe w magazynie.

Zamontowany w samochodzie – Moduł zainstalowany na stałe w samochodzie dostawczym.

Przenośny – Umieszczony w samochodach dostawczych jako urządzenie tymczasowe, przenoszone po zakończeniu każdego cyklu tranzytowego.

Informacje przekazywane osobom decyzyjnym

System informacyjny Xsense® oferuje podgląd temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym lub w postaci raportów przedstawiających dane na temat zakończonego transportu. Za pomocą transmisji danych lub połączeniu z internetem podgląd dostępny jest 24/7 z każdego miejsca i o każdej porze. Uzyskane raporty służą nie tylko do ulepszenia warunków przechowywania i transportu, ale stanowią także dokument wymagany przez ubezpieczalnie, agencje rządowe czy inne organizacje.

Komercyjne rozwiązania Xsense®

Połączenie naszej zaawansowanej technologii oraz zgromadzonego doświadczenia w zarządzaniu i kontrolowaniu łańcuchem chłodniczym pozwoliło na stworzenie systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki temu użytkownicy Xsense® dostarczają swoim odbiorcom produkty wysokiej jakości, a koszty inwestycji zwracają się w szybkim tempie.

Nasze modele komercyjne to:

Monitoring stacjonarny
Rozwiązanie stosowane na polach, w szklarniach, podczas procesów chłodzenia wstępnego, w punktach sprzedaży żywności, aptekach i dużych obiektach przechowalniczych.

Monitoring transportu
Monitoring: Data Logger Plus, Real Time Plus, Pulp & Core Temperature, Integrated Cold Chain, Routes (Last Mile).

Konsultacje i doradztwo
Oferujemy konsultacje i doradztwo w zakresie analizy raportów i planowania logistyki

Inteligentny system informacyjny

BT9 to firma, która opracowała i stworzyła Xsense® – zaawansowany system monitorujący warunki temperaturowe w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu zabezpieczamy globalny handel nietrwałymi produktami. Technologia Xsense® dostarcza wartościowych informacji przedsiębiorstwom farmaceutycznym oraz spożywczym.

W celu złożenia zapytania prosimy o e-mail sklep@puch.com.pl Zamknij